Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

Ο ΑΣΑΛΕΥΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: Του Παναγιώτη Τσούκα

              
Το διακεκριμένο μέλος του ΑΞΙΟΤΗΣ,  Παναγιώτης Τσούκας, μας παρουσιάζει 116 κείμενα που αφορούν τη Δικαιοσύνη, το δικαστικό δηλαδή σύστημα ως συνεκτικά αρθρωμένο σύνολο νομοθετημένων θεσμών, με τους οποίους ασκείται η μια εκ των τριών λειτουργιών του κράτους: η δικαστική. Περιέχει, επίσης, κείμενα που αφορούν τους λειτουργούς της δικαιοσύνης: τους δικαστές, τους εισαγγελείς και τους δικηγόρους, με τις πρακτικές, τις συμπεριφορές και νοοτροπίες των οποίων απονέμεται το δίκαιο και λειτουργεί το δικαστικό σύστημα.

Το σωματείο ΑΞΙΟΤΗΣ, επικροτώντας την προσπάθεια, ανέλαβε την έκδοση του βιβλίου, το οποίο προλογίζει ο Πρόεδρος του ΑΞΙΟΤΗΣ κ. Γιαννης Αναστασοπουλος.


ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Κανένα από τα σημερινά, πολλά και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, δεν είναι καινούργιο. Όλα είναι παλαιά και γνωστά.
Το ελληνικό κράτος ουδέποτε υπήρξε υπόδειγμα οργάνωσης και λειτουργίας εν συγκρίσει προς τα δυτικά του πρότυπα και η ελληνική κοινωνία, άλλοτε εγκαταλελειμμένη στην τύχη της, άλλοτε τυραννούμενη και άλλοτε εκμαυλιζόμενη από αυτό, σπάνια έδειξε ότι διαθέτει δυνάμεις ικανές να το αναμορφώσουν και να το εκσυγχρονίσουν. Απότοκος της άγονης αλληλεξάρτησης κράτους και κοινωνίας ήταν, μεταξύ πολλών άλλων, η διαρκής καχεξία της ελληνικής οικονομίας, η οποία ποτέ δεν κατόρθωσε να παράγει από μόνη της τόσον πλούτο όσος χρειαζόταν για την ευρωστία του κράτους και ήταν απαραίτητος για την ευημερία των πολιτών του.
Σε διαρκή κρίση, καθώς βρίσκεται, η Ελληνική Δικαιοσύνη μοιραζόταν και μοιράζεται, μαζί με τους άλλους κρατικούς θεσμούς, την κακοδαιμονία που μαστίζει τη χώρα. Προοριζόμενη να παρέχει έννομη προστασία σε όσους προσφεύγουν σε αυτή, να διασφαλίζει την κοινωνική ειρήνη με γνώμονα την ισότητα και με έγνοια την ελευθερία, είναι σήμερα αυτό που ήταν πάντα : μέρος του μεγάλου και δυσεπίλυτου προβλήματος που λέγεται ελληνικό κράτος και καθρέφτης της βαρειάς ασθενούς ελληνική κοινωνίας.
Επιφορτισμένη με παντοειδή καθήκοντα και καθηλωμένη υπό το βάρος πολλών εκατοντάδων χιλιάδων δικογραφιών, η Ελληνική Δικαιοσύνη καλείται συχνά να λειτουργήσει αντικαθιστώντας άλλους θεσμούς του κράτους εκεί που αυτοί πρωτίστως θα έπρεπε να λειτουργούν, και να δράσει υποκαθιστώντας κοινωνικούς θεσμούς, εκεί που αυτοί προεχόντως θα έπρεπε να δρουν. Συνεπεία όλων αυτών, η Ελληνική Δικαιοσύνη δεν κατορθώνει να φέρει εις πέρας τη συνταγματική της αποστολή, συχνά αδυνατεί να παράσχει προστασία σε όσους τη χρειάζονται στ’αλήθεια, και εξ ίσου συχνά είναι ανήμπορη να ειρηνεύσει τις κοινωνικές συγκρούσεις που άγονται ενώπιόν της. Καθώς η προσφυγή σε αυτή είναι τόσο εύκολη, οι μηχανισμοί της χρησιμοποιούνται πολύ συχνά ως μέσα εκβιασμού, εκφοβισμού, εκδίκησης, αντεκδίκησης, αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων, παρακώλυσης της λειτουργίας κρατικών και κοινωνικών θεσμών και ψυχολογικής εκτόνωσης.
Όλα αυτά, όμως, επιτάσσουν η Δικαιοσύνη να τοποθετηθεί, επιτέλους, στη θέση που της επιφυλάσσει το Σύνταγμα, και να αφοσιωθεί απερίσπαστα στον ομόλογο προ τη θέση αυτή ρόλο: να είναι φύλακας της νομιμότητας και εγγυητής της κατά νόμον λειτουργίας του οργανωμένου σε κράτος  συλλογικού μας βίου.
Για εμάς, τα μέλη του σωματείου ΑΞΙΟΤΗΣ, η αποτελεσματική λειτουργία της Δικαιοσύνης είναι προϋπόθεση αναγκαία κάθε προσπάθειας για πρόοδο και ευημερία στη χώρα, επί τη βάσει των αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Γι’αυτό, με χαρά ερχόμαστε αρωγοί στην προκειμένη έκδοση κειμένων, το πνεύμα των οποίων εκφράζει τους καταστατικούς μας σκοπούς : την υπεράσπιση και προαγωγή της αξιοκρατίας και διαφάνειας στο δημόσιο βίο της χώρας, μα και την ενίσχυση του αισθήματος ευθύνης κάθε πολίτη έναντι του κοινωνικού συνόλου προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Ιδεώδη, τα οποία μπορεί να ενυλώσει « […] μόνη η αξιότης εκάστου» (Σύνταγμα 1822, άρθρο 6)

Γιάννης Αναστασόπουλος
Πρόεδρος του σωματείου ΑΞΙΟΤΗΣ


Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

"Αξιοκρατία στην Δικαιοσύνη και στην Δημόσια Διοίκηση"


Η Αξιοκρατία στη  Δικαιοσύνη και στη Δημόσια Διοίκηση ήταν το θέμα της  ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργάνωσε το Σωματείο ΑΞΙΟΤΗΣ την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017. Καλεσμένος ομιλητής ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος, έγκριτος δικαστικός, τ. Πρόεδρος του ΣτΕ και νυν Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

«Στον ΑΞΙΟΤΗ πιστεύουμε ότι η έννοια της Αξιοκρατίας συναρτάται με τη δημοκρατική Αρχή του κράτους Δικαίου και την Αρχή της Ισότητας. Πιστεύουμε ότι η Αξιοκρατία είναι το κλειδί της κοινωνικής συνοχής και της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς αυξάνει την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη. Είναι γεγονός ότι η Αξιοκρατία στο Δημόσιο παραμένει ακόμη πολιτικό ζητούμενο» είπε, μεταξύ άλλων, στην εναρκτήρια ομιλία του ο Πρόεδρος του ΑΞΙΟΤΗ κ. Γιάννης Αναστασόπουλος, δίδοντας το στίγμα  της ενδιαφέρουσας και συμμετοχικής συζήτησης που ακολούθησε.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος με την άριστη επιστημονική κατάρτιση και την πολύτιμη εμπειρία που διαθέτει έχοντας υπηρετήσει ευδόκιμα τη διοικητική δικαιοσύνη για πολλές δεκαετίες, έκανε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση του ισχύοντος νομικού ιστού που έχει σχεδιαστεί για να υπηρετεί την Αξιοκρατία και επισήμανε  τις παθογένειες που προκύπτουν στην εφαρμογή του.

Όπως ανέφερε ο ομιλητής στη Δημόσια Διοίκηση, σε αντιδιαστολή με τη Δικαιοσύνη, δεν υπάρχουν ικανές δικλίδες ασφαλείας  για την επιλογή των αξιότερων. Εν αντιθέσει, οι ισχύουσες διαδικασίες στον τομέα της Δικαιοσύνης εγγυώνται καλύτερα την επιλογή των πλέον ικανών.
  
Ο διάλογος που επακολούθησε  ανέδειξε με τον πλέον γλαφυρό τρόπο  τις αδυναμίες του συστήματος αξιολόγησης και το έλλειμμα αξιοκρατίας.


Όπως δε τόνισε ο Πρόεδρος  κ. Γιάννης Αναστασόπουλος,  ο ΑΞΙΟΤΗΣ με στόχο την ενεργό συμμετοχή και συμβολή του στην επίλυση του προβλήματος έχει από το 2014 μελετήσει και εκδώσει σχετικό πόνημα με προτάσεις εφικτών αλλαγών προαγωγής των αρχών και κανόνων της Αξιοκρατίας στο Δημόσιο, τις οποίες οποιαδήποτε μεταρρυθμιστική κυβέρνηση μπορεί να εφαρμόσει άμεσα. 


Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Μενουδάκο για την πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση και τα στοιχεία που παρουσίασε καθώς και τους φίλους και μέλη του ΑΞΙΟΤΗΣ για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και την παραγωγική συζήτηση που ακολούθησε.

Δείτε το video της εκδήλωσης στο κανάλι μας στο YouTube


Δείτε τι έγραψε για την εκδήλωση η Ναυτεμπορική
Δείτε τι έγραψε για την εκδήλωση το Capital.gr
Δείτε τι έγραψε για την εκδήλωση το Euro2Day

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

ΑΞΙΟΤΗΣ - Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 2017Ο Πρόεδρος κ. Γ. Αναστασόπυλος
Το μήνυμα Προέδρου κ. Γιάννη Αναστασόπουλου

Το 2016 ζήσαμε σε μεγάλη αφθονία (έντονες δόσεις) φαινόμενα πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης.

Κι εμείς ως κοινωνία συμβιβαστήκαμε – σε μεγάλο βαθμό – με τη συλλογική μας παρακμή, με έναν δυσοίωνο ανορθολογισμό: το παράλογο να … κανονικοποιείται και να γίνεται το νέο νορμάλ!

Και θέλω να θυμίσω αυτό που είχε πει ο Μάνος Χατζιδάκις ότι
Όταν αρχίσει να μην σε φοβίζει η εικόνα του τέρατος, έχεις αρχίσει να του μοιάζεις…

Η ευχή μου λοιπόν για το 2017 θα ήταν όχι άλλες αυταπάτες.
Να μην συμφιλιωθούμε και να μην αφομοιωθούμε με το κακό.

Κριτική σκέψη και αντίδραση σε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Πράσσειν λογικά και όχι πράσσειν άλογα!
Ο Πρόεδρος  και μέλη του ΔΣ του ΑΞΙΟΤΗΣ

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

«Ο Ρόλος των Ανεξάρτητων Αρχών στη λειτουργία του πολιτεύματος»


Μια ξεχωριστή εκδήλωση οργάνωσε στις 13 Δεκεμβρίου 2016 το σωματείο ΑΞΙΟΤΗΣ με θέμα τον «Ρόλο των Ανεξάρτητων Αρχών στη λειτουργία του πολιτεύματος» και ομιλητή τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή κο Νικηφόρο Διαμαντούρο.

Με επιστημονικά διεισδυτική προσέγγιση ο διακεκριμένος ομιλητής ανέπτυξε τον ρόλο των Ανεξαρτήτων Αρχών ως αντίβαρο στις εν δυνάμει αυθαιρεσίες της εκτελεστικής εξουσίας και την ισορροπία που αυτές εξασφαλίζουν μεταξύ δημοκρατίας και κράτους δικαίου.
Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ορθή λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών συνεπάγεται ποιοτική δημοκρατία.

Ο Πρόεδρος του ΑΞΙΟΤΗΣ κος Γιάννης Αναστασόπουλος στην τοποθέτησή του υπογράμμισε ότι :
Οι Ανεξάρτητες Αρχές είναι θεσμός ελέγχου του πολιτικού συστήματος. Για το λόγο αυτό, αποτελεί θεσμικό ατόπημα η όποια απόπειρα της εκτελεστικής εξουσίας να αμφισβητήσει τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ευθύνες τους.

Ευχαριστούμε τα μέλη και τους φίλους του ΑΞΙΟΤΗΣ για την ενεργητική συμμετοχή τους και τα εύστοχα σχόλια.

Δείτε τι έγραψε για την εκδήλωση η Ναυτεμπορική

Δείτε ολόκληρη την συζήτηση στο κανάλι μας στο YouTube

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

Εξελίξεις στο επενδυτικό και οικονομικό περιβάλλον

Αριστερά: ο ΔΣ της Χρηματιστήριο Αθηνών κ. Σωκρατης Λαζαρίδης,
Δεξιά: ο Πρόεδρος του ΑΞΙΟΤΗΣ κ. Γιάννης  Αναστασόπουλος 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Λέσχη του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κτήριο Κωστής Παλαμάς, η εκδήλωση του Σωματείου ΑΞΙΟΤΗΣ με θέμα:

«Εξελίξεις στο επενδυτικό και οικονομικό περιβάλλον»

με ομιλητή τον κ.Σωκράτη Λαζαρίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

Ευχαριστούμε τους φίλους και τα μέλη του σωματείου ΑΞΙΟΤΗΣ γιά την συμμετοχή και τις εύστοχες ερωτήσεις, παρατηρήσεις και δημιουργικό διάλογο.

Δείτε το πλήρες video της εκδήλωσης στο κανάλι μας στο YouTube πατώντας εδώ

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΞΙΟΤΗΣ και αξιοκρατία


Το σωματείο μας δεν πήρε τυχαία το όνομα του. Η κεντρική ιδέα και η κεντρική επιθυμία όσων φίλων μαζεύτηκαν, το 2007, κινημένοι από την αγωνία για την υποχώρηση του δημόσιου λόγου και της κοινής λογικής στη χώρα μας, αλλά και όσων τους συναντήσαμε λίγο αργότερα, περιστρέφονταν γύρω από την έννοια της «αξιοκρατίας». Η αρχαία λέξη «αξιότης» περικλείει βέβαια κάτι περισσότερο: τη διαρκή αναζήτηση του καλύτερου δυνατού όχι με ατομικά αλλά με συλλογικά κριτήρια, χωρίς το φόβο της υπεροχής κάποιων –των «καλύτερων»- έναντι των υπόλοιπων, αφού ακριβώς ο στόχος υπερβαίνει τα πρόσωπα και προσδιορίζει το σύνολο –από την μικροκοινωνία της οικογένειας και του επαγγέλματος ως το μεγάλο κύκλο του κοινωνικού σώματος. Να είσαι «άξιος», όπως το καταλαβαίνουμε, θα πει πρώτα απ’ όλα να κοιτάς πέρα από τη μύτη σου και να θέλεις να συμβάλεις στη βελτίωση –τη συνεχή βελτίωση- μιας ή περισσότερων από τις εκφάνσεις του συλλογικού βίου. Χωρίς αλαζονεία ή ελιτισμό αλλά και χωρίς την ψεύτικη ταπεινοφροσύνη της ισοπέδωσης.  
Εντός αυτής της λογικής, αποκτά όλη τη σημασία της η «αξιοκρατία», νοούμενη ως προώθηση στις κρίσιμες θέσεις του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, μέσω δοκιμασμένων και αξιόπιστων διαδικασιών, των κατά τεκμήριο «καλύτερων» -επιστημονικά, ανθρώπινα, σε επίπεδο διοικητικών προσόντων και ικανοτήτων ηγεσίας. Οι σωστές διαγνώσεις και τα ωραία λόγια δεν αρκούν πια σε μια Ελλάδα που έχει χάσει το μπούσουλα του ορθού: για την προώθηση της αξιοκρατίας απαιτείται όχι μόνο πολιτική βούληση αλλά και τεχνική γνώση, και επιπλέον εμπιστοσύνη στη γνώση αυτή και στις ευεργετικές της συνέπειες από όσους κάθε φορά ενσαρκώνουν την πολιτική βούληση.
Γι’ αυτό η δουλειά και η προσπάθεια μας μοιραία αλλά διαρκώς συναντούν και συχνά προσκρούουν στο κρατικό φαινόμενο. Οι προτάσεις που κάνουμε πρέπει να γίνουν πρώτα ακουστές και στη συνέχεια αποδεκτές από τους φορείς της κρατικής εξουσίας για να δώσουν απτά αποτελέσματα –ή να αναδειχθούν οι όποιες αδυναμίες τους. Μέχρι στιγμής, πρέπει να το πούμε με παρρησία, τέτοια κρατικά ώτα σε πολύ λίγες περιπτώσεις έχουν αποδειχθεί ανοιχτά. Αλλά, φυσικά, θα συνεχίσουμε να τα ερεθίζουμε.
Πολίτες, επιστήμονες  και επαγγελματίες από διαφορετικούς χώρους και με διαφορετικές καταβολές, όπως εμείς που στελεχώνουμε αυτό το σωματείο, είναι λογικό να μη συμφωνούμε απόλυτα στις λύσεις. Συμφωνούμε όμως στη στόχευση και στις ανάγκες. Η χώρα μας έχει διολισθήσει, ιδίως τα τελευταία χρόνια, στον ανορθλογισμό και στην κυριαρχία των μετρίων, αν όχι των ασχέτων, σε όλους σχεδόν κρίσιμους τους τομείς: αντίληψη του δημοσίου συμφέροντος, κρατική διοίκηση, δικαιοσύνη και σχέση της με την οικονομική δραστηριότητα, λειτουργία θεσμών, πολιτικού και κοινοβουλευτικού συστήματος, σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αντίληψη και προώθηση της ανάπτυξης. Οι «άξιοι» δεν μας ενδιαφέρουν ως πρόσωπα –δεν φωτογραφίζουμε κανέναν- αλλά ως φορείς μιας συλλογικής βελτίωσης, που αναγκαστικά περνάει μέσα από την αυτογνωσία.    
Όπου βλέπουμε τέτοιες περιπτώσεις, και διαδικασίες μέσα από τις οποίες να αναδεικνύονται, τις τονίζουμε και τις χειροκροτούμε. Όπου λείπουν –και δυστυχώς συνήθως λείπουν- στηλιτεύουμε το φαινόμενο και αναζητούμε λύσεις μέσα από πρακτικές προτάσεις και παρεμβάσεις. Η αναξιοκρατία πρέπει πρώτα να ξεριζωθεί ως νοοτροπία και αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς παράδειγμα. Παράδειγμα του Κράτους, ασφαλώς, και μάλιστα των κορυφών του, αλλά και παράδειγμα σε τομείς που μπορούμε να επηρεάσουμε εμείς οι ίδιοι. Από εκεί ξεκινάμε: για να είναι πειστικός ο ΑΞΙΟΤΗΣ θα πρέπει πρώτα ο ίδιος να κάνει πράξη την αξιοκρατία.
Συνεχίζουμε να ελπίζουμε, σε πείσμα σχεδόν των πάντων, ότι ο σπόρος θα καρπίσει.

Κώστας Μποτόπουλος

    

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

Γενική Συνέλευση του ΑΞΙΟΤΗΣ - 26 Μαΐου 2016

Την Πέμπτη 26 Μαΐου 2016, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του ΑΞΙΟΤΗΣ η οποία ανέδειξε τα παρακάτω μέλη ΔΣ:

1.       Αθανασοπούλου Χαρίκλεια
2.       Αναστασόπουλος Γιάννης
3.       Βαμβακόπουλος Δημήτρης
4.       Γκόνος Γιώργος
5.       Γλύνης Βασίλης
6.       Κρίντας Θεόδωρος
7.       Μαρνέρης Ευάγγελος
8.       Μποτόπουλος Κώστας
9.       Σταυρουλάκης Αντώνης

Κατά την πρώτη συνεδρίαση των μελών του ΔΣ την 8η  Ιουνίου 2016, οι θέσεις των προέδρου, αντιπρόεδρου, γραμματέα και ταμία, καθορίστηκαν ως εξής:

Πρόεδρος:       Αναστασόπουλος Γιάννης
ΑντιπρόεδροςΜαρνέρης Ευάγγελος
Γραμματέας:    Γλύνης Βασίλης
Ταμίας:            Βαμβακόπουλος Δημήτρης

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο Προεδρείο, το Διοικητικό Συμβούλιο και σε όλα τα μέλη του ΑΞΙΟΤΗΣ για την ολοκλήρωση των στόχων τους για την νέα περίοδο που μόλις άρχισε.

Δείτε τι έγραψε σχετικά με τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου η Ναυτεμπορική
Δείτε τι έγραψε σχετικά με τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου το Capital.gr
Δείτε τι έγραψε σχετικά με τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου το InNewsGR
Δείτε τι έγραψαν σχετικά με τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τα ΝεαΣήμερα
: